Ogólne warunki gwaracji


Wszystkim naszym Klientom gwarantujemy satysfakcję z dokonanych u nas zakupów. Zakup towaru jest równoznaczny z akceptacja warunków oraz postanowień gwarancji oraz warunków reklamacji.

 1. Produkty objęte są 12-miesięczna gwarancją, licząc od daty zakupu Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury)  do czasu wygaśnięcia gwarancji, Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi warunkami gwarancji, znajdującymi się poniżej
 2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.
  • systematyczne czyszczenie i konserwacja mebli środkami zalecanymi przez Meble EXOTICA
  • utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu (15-27 st .C.)
  • utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu (40-60 %)
  • użytkowanie wyrobu w warunkach przeciętnego oświetlenia sztucznego i naturalnego
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie (tzw .wady ukryte).
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  • nierównomierne wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału.

Za wady nie zostaną uznane:

 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla
 • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału oraz ręcznej produkcji
 • naturalne różnice w odcieniu drewna
 • widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej
 • drewna)
 • niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel - element anatomicznej budowy drewna)
 • niewielkie zaprawki ubytków w drewnie
 • dopuszczalne różnice  w wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych  +/- 2 cm
 • zapach drewna jako naturalna cecha użytego do produktu materiału .
 • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu produktu ( np., meble ustawione bezpośrednio przy otwartym kominku, meble ustawione bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych.
 • uszkodzenia produktów powstałe przez ustawienie na nich gorących oraz zimnych przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, lub narażone na długotrwały kontakt z wodą.
 • uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 40% oraz większej niż 60 % (przy niskiej wilgotności powietrza mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia drewna, związane ze skurczami drewna natomiast przy wilgotności powietrza powyżej 60% mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia i odkształcenia.
 • naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia ( np. zarysowania)
 • uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania)
 • meble,  na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i uszkodzeń.
 • mebli zakupionych w cenie promocyjnej, bądź przecenionych.
 • drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć. Uszkodzenia wynikające z długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wyłączenia z gwarancji

Utrata uprawnień  gwarancyjnych następuje w przypadkach:

 • czyszczenia i konserwacji środkami innymi niż zalecane przez Meble EXOTICA
 • braku  czyszczenia i konserwacji wyrobu skutkująca jego widocznym zaniedbaniem i zanieczyszczeniem.
 • montażu niezgodnego z  przeznaczeniem
 • użytkowania mebla w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 15 °C lub powyżej 27 °C
 • uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takim jak szkło, pcv, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna
 • użytkowania mebla w pomieszczeniu o wilgotności powietrza poniżej 40% lub powyżej 60%
 • zalania mebla woda lub inna cieczą
 • użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem
 • zabrudzenia
 • stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji
 • stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu bądź przenoszenia mebli przez Klienta
 • zbyt intensywnego oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta
 • uszkodzeń  mechanicznych (np. rysy, obicia)

Meble EXOTICA nie odpowiada za straty moralne, materialne, utracone zarobki lub inna postać utraconych korzyści poniesionych przez nabywcę wyrobu w związku z ewentualna wadą zakupionego produktu.

Zasady użytkowania i konserwacji

 1. Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza  40%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)
 2. Meble wykonane z drewna, mimo swej odporności na wilgoć, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi i zimnymi przedmiotami.
 3. Mebli wykonanych z drewna nie należy przykrywać materiałami takimi jak : pcv, folia, kamień po to aby zapewnić naturalny proces oddychania drewna
 4. W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.
 5. Do czyszczenia mebli nie należy używać wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących
 6. Do konserwacji mebli lakierowanych należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.
 7. Meble nielakierowane czyścić na sucho.
 8. W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych ani wody. Czyścić na sucho.
 9. Przedmioty dekoracyjne przeznaczone  są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 40%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)
 10. Przedmioty dekoracyjne, meble czyścić ręcznie. Nie należy używać środków chemicznych. Nie eksponować na słońcu ani nie narażać na kontakt z wodą  - Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę